Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Studijní obor: STATISTIKA

Předsedové komise: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
Zástupkyně předsedy: prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
Členové komise: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. – katedra matematiky FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. – Fakulta strojní ČVUT Praha
Ing. Dušan Húsek, CSc. – Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
RNDr. Marek Malý, CSc. – Státní zdravotní ústav
Ing. Jiřina Růžková, CSc. – Český statistický úřad