Termíny

26.4.2017 - Rektorský sportovní den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení na doktorské studium

Související stránky

Na doktorském studijním oboru Statistika se do studia přijímají především absolventi statistických specializací. Uchazeči musí u přijímací zkoušky prokázat znalosti ze statistiky v rozsahu státní závěrečné zkoušky pro magisterský studijní obor Statistika.

Bližší informace a termíny k přijímací zkoušce na doktorské studium lze získat na webových stránkách Fakulty informatiky a statistiky.

Obecné informace pro přijímací zkoušky na doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou uvedeny na webových stránkách oddělení vědy a výzkumu VŠE.

Okruhy otázek a literatura k přijímací zkoušce pro obor Statistika lze nalézt na webových stránkách pro doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze.