Current events

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

More... »

Search
Advanced search
4ST201–důležité informace k náhradním testům

Related pages

Upozorňujeme studenty, že případnou neúčast na náhradních termínech testů 4ST201 je nutné omluvit neprodleně, nejpozději 24.6.2009, u svého přednášejícího (v případě přednášek prof. Hindlse a prof. Řezankové pak omlouvá Ing. Arltová). Neschopenku doneste osobně nebo pošlete mailem naskenovanou příslušnému přednášejícímu.
Neomluvené účasti na testu a hodnocení 4+ budou automaticky převedeny na hodnocení 4.
Rovněž upozorňujeme studenty přihlášené na poslední vypsaný náhradní termín (dne 23.6.), že mohou dosáhnout pouze hodnocení 1, 2, 3 nebo 4, a to i v případech kdy měli první termín řádně omluven.