Current events

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

More... »

Search
Advanced search
Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v lednu 2011

Related pages

Práce je nutné odevzdat na sekretariát katedry:

  • diplomové práce nejpozději 16. 12. 2010  do 11,30 hodin
  • bakalářské práce nejpozději 4. 1. 2011  do 11,30 hodin