Current events

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

More... »

Search
Advanced search
Odevzdání diplomových prací pro termín obhajob srpen-září 2010

Related pages

Upozorňujeme studenty, že termín odevzdání diplomové práce pro termín obhajob v srpnu-září 2010 je nejpozději do 30. 6. 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde;  při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci  podepsané vedoucím práce.