Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

More... »

Search
Advanced search
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – srpen 2010

Related pages

Termín státních zkoušek a obhajob diplomových prací byl stanoven na 30.8., případně 31.8.2010.

1)  Studenti se na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace  přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti, č. dv. 445NB nejpozději do 9. 7. 2010.

2) Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně při odevzdání diplomové práce, a to do 30.6.2010 (viz pokyny pro odevzdání diplomových prací).

3)  K přihlášení není nutné předkládat žádné formuláře. Při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích.