Current events

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

More... »

Search
Advanced search
Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat

Related pages

Byly vypsány termíny na státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (18.6.2009) a Analýza sociálně ekonomických dat (16.6.2009). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a na konkrétní vypsaný termín. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na kterém bude mít od studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky.