Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

More... »

Search
Advanced search
Státní zkouška z vedlejší specializace Pojistné inženýrství

Related pages

1.2.2010

Byl vypsán termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 1. února 2010. Na tento termín se mohou přihlásit  studenti, kteří splnili podmínky, prostředníctvím ISIS. Nejpozději do 21.1.2010 pak musí přihlášení studenti předložit potvrzení své studijní referentky o splnění podmínek pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti, 445NB, v úředních hodinách.