Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

More... »

Search
Advanced search
Termíny státních zkoušek a obhajob diplomových prací

Related pages

Hlavní specializace: Statistické a pojistné inženýrství a Statisticko-pojistné inženýrství 

 • Státní zkouška: první polovina února 2009 
 • Obhajoba diplomových prací: první polovina února 2009
 • Termín pro přihlášky na státní zkoušky a obhajobu diplomové práce: do 12.12.2008 osobně na sekretariátu katedry č. dv. 445NB v úředních hodinách
 • Odevzdání diplomových prací: do 12.1.2009

  

Vedlejší specializace: Pojistné inženýrství

 • Státní zkouška:
 • Termín pro přihlášky na státní zkoušku: s registračním listem na sekret. katedry 445NB v úředních hodinách

  

Vedlejší specializace: Analýza sociálně ekonomických dat

 • Státní zkouška:
 • Termín pro přihlášky na státní zkoušku: s registračním listem na sekret. katedry 445NB

  

Státní bakalářská zkouška: 

 • Termín:  první polovina února 2009
 • Obhajoba bakalářské práce: první polovina února 2009
 • Termín přihlášení na katedře – do 12.12.2008 osobně na sekretariátu katedry č. dv. 445NB v úředních hodinách
 • Odevzdání bakalářské práce: do 12.1.2009

  

Státní doktorské zkoušky: Statistika

 • Státní zkouška:
 • Obhajoba disertačních prací: