Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

More... »

Search
Advanced search
Vyšla skripta k předmětu 4ST203

Related pages

Vyšla skripta Řezanková, Löster: Úvod do statistiky (Oeconomica, 2009), která jsou určena jako učební text k předmětu 4ST203 a k bakalářské státní zkoušce pro studenty oborů Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.