Current events

29.9.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Search
Advanced search
Vyšla skripta k předmětu 4ST203

Related pages

Vyšla skripta Řezanková, Löster: Úvod do statistiky (Oeconomica, 2009), která jsou určena jako učební text k předmětu 4ST203 a k bakalářské státní zkoušce pro studenty oborů Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.