Current events

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

More... »

Search
Advanced search
Zemřel doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.

Related pages

S lítostí oznamujeme, že dne 3. 10. 2011 zemřel ve věku 64 let dlouholetý člen katedry statistiky a pravděpodobnosti a milý kolega doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. Pan doc. Trešl se podílel především na výuce specializovaných předmětů statistických oborů na VŠE. Významný byl i jeho podíl na výzkumné činnosti katedry. Jeho odchodem katedra statistiky a pravděpodobnosti ztrácí vynikajícího kolegu, odborníka a člověka. Čest jeho památce.