Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2016

Související stránky

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně vúředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 29. 4. 2016. Je rovněž nutné se přihlásit na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, o způsobu přihlášení do ISIS a dalším,
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 13. a 14. 6. 2016 (podle počtu přihlášených studentů),
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 8. 6. 2016; kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentky,
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 18. května 2016 do 15,00 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.

Děkujeme za pochopení.