Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2010

Související stránky

Vážení studenti,
pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2010. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období,
  • k výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších krocích,
  • termín  státní bakalářské  zkoušky a obhajoby bakalářské práce bude stanoven na začátek června,
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 19. května 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde. Při odevzdání bakalářské práce předloží student potvrzení od studijní referentky o splnění všech podmínek pro složení bakalářské státní zkoušky a dále vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce.

Termín státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce je 17. 6. 2010.

Děkujeme za pochopení.