Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky z vedlejších specializací: Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza a Pojistné inženýrství – červen 2015

Související stránky

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat dne 8. nebo 9. 6. 2015, (podle počtu přihlášených studentů na hlavní a vedlejších specializací).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 2. 6. 2015. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.