Termíny

26.4.2017 - Rektorský sportovní den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření ke kvalifikačním pracím

Téma bakalářské nebo diplomové práce, zadané pedagogem z jiné než garantující katedry, povoluje na žádost studenta doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. V případě, že je povolení uděleno, musí být návrh na oponenta práce předložen na sekretariát KSTP nejpozději 14 dnů před termínem odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Návrh oponentů poté bezprostředně schvaluje vedení KSTP.