Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření ke kvalifikačním pracím

Téma bakalářské nebo diplomové práce, zadané pedagogem z jiné než garantující katedry, povoluje na žádost studenta doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. V případě, že je povolení uděleno, musí být návrh na oponenta práce předložen na sekretariát KSTP nejpozději 14 dnů před termínem odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Návrh oponentů poté bezprostředně schvaluje vedení KSTP.