Statistické metody v ekonomii

Bakalářský studijní obor Statistické metody v ekonomii je součástí studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Studenti tohoto oboru získají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium se však neomezuje pouze na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je mnoho ekonomických předmětů – demografie, informatika, právo, management a další. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům velkou výhodu v praxi. Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v komerčních pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, dále v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (analytická oddělení bank a investičních fondů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.

Garant oboru

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Studijní plán

pro studenty se zahájením studia ve školním roce:

Nejdůležitější informace ke studiu


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague