Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Statistika a ekonometrie

Bakalářský studijní obor Statistika a ekonometrie je součástí studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Posluchači získávají kromě základního ekonomického vzdělání specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky. Absolventi studijního programu se uplatňují ve státní statistické službě a ústavech pro výzkum veřejného mínění, v centrálních ekonomických institucích, podnikových a řídících útvarech, výpočetních střediscích, výzkumných ústavech apod.

Garant oboru

doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Studijní plán

pro studenty se zahájením studia ve školním roce:

Nejdůležitější informace ke studiu