Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny pro odevzdávání disertačních prací k malým obhajobám

Související stránky

Počínaje kalendářním rokem 2015 se na doktorském studijním oboru Statistika budou malé obhajoby disertačních prací konat vždy na společném zasedání KSTP, KEST a KDEM, a to v lednu, v dubnu a v září. Termíny, do kterých bude možné práce odevzdávat, jsou stanoveny takto:

termín malé obhajoby, poslední den pro odevzdání prací
leden 2015, 1. prosince 2014
duben 2015, 2. března 2015
září 2015, 26. června 2015

V následujících letech budou stanoveny termíny ve stejných měsících.