Archiv rubriky: Aktuality

Registrace do I-Week kurzů

International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena! Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z […]

Státní závěrečné zkoušky leden 2019

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).   Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS. […]

Informace ke státním zkouškám z vedlejších specializací

Státní zkoušky z vedlejších specializací – leden 2019   Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM), Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).   Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení […]

Nová učebnice statistiky Statistika v ekonomii

Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE vydala novou učebnici Statistika v ekonomii. Autorský kolektiv zkušených pedagogů Fakulty informatiky a statistiky VŠE pod vedením prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc.. dr. h. c. připravil moderní text, který praktickým způsobem přibližuje klíčové partie univerzitní statistiky. Obsah knihy je zcela srovnatelný s podobnými učebnicemi zahraničních univerzit, a proto je pro […]

Nová učebnice statistiky Statistika v ekonomii

Zemřel prof. Václav Čermák

S velkou lítostí oznamujeme, že v pátek 8. června 2018 zemřel ve věku 85 let prof. Ing. Václav Čermák, DrSc., uznávaný statistik a vynikající vysokoškolský pedagog.

Změny úředních hodin sekretariátu katedry v červnu

V červnu 2018 budou úřední hodiny sekretariátu následovně: 13. 6. 2018 v době 8,30 – 11,30 hodin 14. 6. 2018 v době 9,00 – 11,30 a 13,00 – 15,00 hodin 21. 6. 2018 v době 9,00 – 11,30 hodin 22. 6. 2018 v době 8,30 – 11,30 hodin 27. 6. 2018 v době 8,30 – […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza, Pojistné inženýrství a Insurance Mathematics – srpen 2018

Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza, Pojistné inženýrství a Insurance Mathematics,  se budou konat 27. 8. případně 28. 8. 2018, (podle počtu přihlášených studentů na jednotlivé státní zkoušky). Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat v srpnovém termínu, se přihlásí v době 8. – 22. 6. 2018 přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální […]

Obhajoby diplomových prací – srpen 2018

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 27. 8. případně 28. 8. 2018. Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 22. 6. 18 do 11,30 hodin na sekretariát katedry v úředních hodinách. Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 6. 6. 2018. Na mimosemestrální kurz se studenti […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace – srpen 2018

  Studenti, se na srpnový termín státní zkoušky z hlavní specializace, přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti v úředních hodinách nejpozději do 6. 6. 2018. Na mimosemestrální kurzy se studenti v InSIS zatím nepřihlašují !!! při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o termínu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích […]