Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zpracovávané disertační práce z oboru Statistika

Zpracovávané doktorské disertační práce na KEST
Zpracovávané doktorské disertační práce na KDEM

Zpracovávané doktorské disertační práce na KSTP

Školitel Autor práce Téma práce
prof. Arlt Ing. Peter Trcka Výstavba stochastických modelů časových řad – automatizovaný postup
doc. Arltová Ing. Hana Marie Broulíková Decision Analytic Modelling in Mental Health: Simulating Cost Effectiveness of Alzheimer’s Disease Early Detection
doc. Arltová Ing. Jana Vrabcová Modelování úmrtnosti
doc. Arltová Mgr. Tomáš Václavík Analýza trhu s plynem
doc. Arltová Ing. Lenka Vraná Business Cycle Analysis and Predictions with Composite Indicators
doc. Bílková Ing. Václav Sládek Porovnání použití L-momentů a TL-momentů pro odhad parametrů pravděpodobnostních rozdělení s těžkými konci
doc. Bílková Ing. Roman Štrbo Pokročilé regulačné diagramy
doc. Bílková Mgr. Ing. Vanda Vintrová Vybrané algoritmy pro identifikaci odlehlých objektů ve shlukové analýze
prof. Hindls Ing. Jan Fojtík Optimalizace investičních strategií v případě životních pojišťoven
doc. Malá RNDr. Samuel Flimmel Analýza useknutých časových radov
doc. Malá Ing. Radoslav Kovář Využití analýzy přežívání v kreditním skóringu
doc. Malá Ing. Martin Matějka Analýza statistických vlastností stavových modelů a jejich aplikace v pojišťovnictví
doc. Malá Ing. Jiří Procházka Modelování časových řad s velkou délkou sezónnosti
doc. Marek RNDr. Petr Sotona Mortality Rates – Its Development and Modelling
doc. Marek Ing. Ondřej Vozár Aplikace náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
doc. Pecáková Mgr. Michal Gerthofer Stochastické rezervovanie v neživotnom poistení pomocou metód umožňujúcich modelovanie závislých dát
prof. Řezanková Mgr. Jana Cibulková Míry vzdálenosti ve shlukové analýze
prof. Řezanková Ing. Sergej Sirota Propenzitní modely v bankovnictví