Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Search
Advanced search
Navýšení kapacity 4ST201 a přesun některých cvičení na jiné učebny

Related pages

Díky výměnám učeben s jinými katedrami (ve stejném čase) a přidáním dalšího cvičení se podařilo navýšit kapacitu 4ST201 až na 2039 míst. S tím je spojen i přesun některých cvičení na jiné místnosti. Prosíme, zkontrolujte si aktuální místnosti svých cvičení.