Current events

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Search
Advanced search
Josef Arlt

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

University of Economics in Prague
Department of Statistics and Probability
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Associate dean for  educational activity

e-mail: arlt@vse.cz
NB407, tel. +420-224 095 419
NB460, tel. +420-224 095 482

Personal Information

Education and Qualification

1984 Ing. – University of Economics in Prague, Economic Statistics,
1991 CSc. – University of Economics in Prague, Department of Statistics,
1997 doc. – University of Economics in Prague, Statistics
2007 prof. – University of Economics in Prague, Statistics

Zaměstnání

1984 – now University of Economics in Prague, Department of Statistics and Probability
1994 – 2007 Czech National Bank

Studies abroad
1991 Institute for Advanced Studies, Wien, Austria,
1991 – 1992 Brown University, Rhode Island, USA,  Texas A&M University (Department of Statistics), USA,  University of California San Diego (Department of Economy), USA.

Professional activities

 • 1994 – 2000 Member of Academic Senate, University of Economics in Prague (chairman of Scientific Comittee),
 • 2002 – 2003 Member of Opposition Council to asses research and development project – publishing of journals Politická ekonomie and Prague Economic Papers,
 • 2005 – 2009 Member of Editorial Board of journals Politická ekonomie and Prague Economic Papers,
 • 2006 – now Member of International Statistical Institute (ISI),
 • 2008 – 2012 Member of comittee n. 402 of Grant´s Agency of the Czech Republic,
 • 2009 – now Chairman of Executive Board of journal Prague Economic Papers,
 • 2010 – now Associate dean for educational activity at Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics in Prague,
 • 2010 – now Member of Scientific Committee of Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics in Prague,
 • 2011 – now Member of  Expert Committee of the “Return” programme, Ministry of Education, Youth and Sports,
 • 2012 – now Member of Accreditation Committee of the Czech Republic.

Vědecko-výzkumná činnost

 • 2012 – 2018 Excelence Project GAČR P402/12/G097 – author: „DYME – Dynamic Models in Economy„,
 • 2011 – 2013 Research PlanMŠMT MSM36138439910 – member: „Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování“,
 • 2010 – 2012 Grant GAČR 402/10/0289 – member: „Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace“,
 • 2009 – 2011 Grant GAČR 402/09/0369 – member: „Modelování demografických časových řad v České republice“,
 • 2006 – 2008 Grant GAČR 402/06/0209 – member: „Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé“,
 • 2004 – 2006 Grant GAČR 402/04/0866 – member: „Ekonomické časové řady“,
 • 2003 – 2005 Grant GAČR 402/03/1292 – author: „Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)“,
 • 2000 – 2002 Grant GAČR 402/00/0459 – author: „Modely finančních časových řad a jejich praktická aplikace“,
 • 1998 – 2004 Research Plan of Faculty of Informatics and Statistics CEZ:J18/98:311401001 – member: „Modely a metody pro ekonomické rozhodování“,
 • 1996 – 1997 Project PHARE: CZ 9304/WP2/01-02-02 – author: „Additional Technical Assistance to Changing the Processing of Statistics for Retirement Pension Insurance“.

Appraisal:

 • 2011 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of paper in the proceedings or monograph in 2011 for his contribution „Arlt, J., Arltová, M.: Mortality forecasting in the Czech Republic on the base of Cointegrated Lee-Carter Method. Roma 7.6.2011 – 10.6.2011. In: ASMDA 2011“.
 • 2010 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of paper in the proceedings or monograph in 2011 for his contribution „Arlt, J., Arltová, M., Bašta, M., Langhamrová, J.: Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010“.
 • 2009 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of papers in journals in the year 2008 for his contribution „Arlt, J., Bašta, M.: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti“ published in Politická ekonomie.
 • 2009 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 2nd lace in the category of contribution in the conference proceedings with international attendance in the year 2008 for his contribution „Arlt, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006“ z konference COMPSTAT’2008.
 • 2008 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the best book publication in the year 2007 for Arlt, J. , Arltová, M: Ekonomické časové řady“.
 • 2007 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of papers in journals in the year 2006 for his contribution „Arlt, J. – Pokorný, P.: Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad“.
 • 2005 Who‘sWho in the World, 23th ed., Marquis 2006, New Providence, USA.
 • 2005 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of papers in journals in the year 2004 for his contribution – „Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky)“.
 • 2004 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the best book publication in the year 2003 – „Finanční časové řady“.
 • 2002 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the 1st place in the category of papers in journals in the year 2001 for his contribution – „Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami“.
 • 2000 Dean of the Faculty of Informatics and Statistics Award for the best book publication in the year 1999 – „Moderní metody modelování ekonomických časových řad“.

 

Membership in professional organizations

 • Czech Statistical Society,
 • Czech Econometrical Society,
 • International Statistical Institute (ISI).

Publications

Monographies

 • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
 • Arlt, J.,  Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, 288 str., 2007. ISBN 978-80-247-1319-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, 220 str., 2003. ISBN 80-247-0330-0.
 • Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4.

Textbooks

 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2004. ISBN 80-245-0777-3.
 • Rublíková, E., Arlt, J.,  Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). 2. vyd. Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2003. ISBN 80-225-1748-8.
 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2002. ISBN 80-245-0307-7.
 • Rublíková, E., Arlt, J., Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2001. ISBN 80-225-1367-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Příklady z analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 147 str., 1997. ISBN 80-7079-056-3.
 • Dohnal, G., Arlt, J., Walter, J.: Kurz základů teorie časových řad a ekonometrie. ČVÚT, C.S.C. Praha, 1995. ISBN nemá.
 • Kozák, J., Hindls, R., Arlt, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 208 str., 1994. ISBN 80-7079-760-6.

Impact Journals

 • Arlt, J., Mandel, M.: The Reaction Function of Three Central Banks of Visegrad Group. Prague Economic Papers 23 (3), 2014, s. 269–289. ISSN 1210-0455.
 • Szolgayová, E, Arlt, J., Blöschl, G., Szolgay, J.: Wavelet based deseasonalization for modelling and forecasting of daily discharge series considering long range dependence. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 62, 2014, 1, 24–32. ISSN 0042-790X
 • Arlt, J., Mandel, M.: Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla? Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 484–504. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Bašta, M.: The Problem Of The Yearly Inflation Rate And Its Implications For The Monetary Policy Of The Czech National Bank. Prague Economic Papers 19: (2) 99-117, 2010, Praha. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Vejmělek, J.: Ucelená analýza fungování úrokového transmisního mechanismu. Politická ekonomie 57: (6), s. 849–851, 2009. ISSN 0032-3233. (recenze)
 • Arlt, J., Bašta, M.: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti. Politická ekonomie 56: (4), str. 536-556, 2008. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Kodera, J., Mandel, M., Tomšík, V.: Monetární přístup k inflaci – střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České republiky v letech 1996 – 2004). Politická ekonomie 54: (3), str. 326 – 338, 2006. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Pokorný, P.: Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad. Politická ekonomie 54: (1), str. 48-55, 2006. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu – analýza panelových dat. Politická ekonomie 53: (6), str. 747-764, 2005. ISSN 0032-3233.
 • Matalík, I., Arlt, J.: Use of Statistics in the Monetary Policy of the Czech National Bank: The Case of Country in Transition. International Statistical Review, 73: (1), str. 59-72, ISI, Wales, 2005, ISSN 0306-7734.
 • Arlt, J., Plašil, M., Horský, R.: Nový keynesovský model inflace a jeho empirické ověření. Politická ekonomie 53: (1), str. 81-94, 2005. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Ekonomická témata ekonometrickým pohledem. Recenze knihy: Hušek, R., Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe. Politická ekonomie 52: (3), str. 419-421, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š.: Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik – přístup Evropské centrální banky. Politická ekonomie 52: (2), str. 183-189, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2003. Politická ekonomie 52: (1), str. 163-167, 2004. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Čutková, J., Radkovský, Š.: Některé aspekty spotřební funkce v podmínkách České republiky 90. let. Politická ekonomie 50: (1), str. 3-23, 2002. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š. – Sojka, M. – Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 – 2000. Politická ekonomie 49: (5), str. 635-657, 2001. ISSN 0032-3233.
 • Kyzeková, J., Arlt, J., Arltová, M.: Is There any Relationship Between Functional Dyspepsia and Chronic Gastritis Associated with Helicobacter Pylori Infection? Hepato-Gastroenterology, International Gastro-Surgical Club 48), str. 594-602, H.G.E. Update Medical Publishing S.A., Athens-Stuttgart, 2001. ISSN 0172-6390.
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami. Politická ekonomie 49: (1), str. 58-73, 2001. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro řízení ekonomických procesů. Politická ekonomie 48: (1), str. 38-61, 2000. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Problém krátkodobé a dlouhodobé míry inflace. Politická ekonomie 46: (5), str. 667-674, 1998. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Inflace v České republice v polovině devadesátých let (srovnání alternativních vysvětlení). Politická ekonomie 45: (5), str. 719-721, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Kointegrace v jednorovnicových modelech. Politická ekonomie 45: (5), str. 733-746, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad. Politická ekonomie 45: (2), str. 281-289, 1997. ISSN 0032-3233.
 • Arlt, J.: Recenze knihy: McPherson, G. – Statistics in Scientific Investigation – Its Basis, Application and Interpretation. Ekonomicko-matematický obzor 27: (1), str. 119-120, Ekonomický ústav ČSAV, 1991. ISSN 0013-3027.
 • Arlt, J.: Demidenko’s and Kozák’s Approaches to the Solution of the Prediction Problem: Ilustration. Ekonomicko-matematický obzor 26: (4), str. 433-448, Ekonomický ústav ČSAV, 1990. ISSN 0013-3027.
 • Arlt, J., Marek, L.: Recenze knihy: T. Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi. Ekonomicko-matematický obzor 23: (1), str. 118, Ekonomický ústav ČSAV, 1987. ISSN 0013-3027.

Journals indexed in SCOPUS

 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling and Forecasting of the Annual Inflation Rate in the Unstable Economic Conditions. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 12, Art. #38, pp. 410-415, 2015. E-ISSN 1109-9526 / 2224-2899.

Other reviewed journals

 • Fiala, P., Arlt, J., Arltová, M.: Management of Dynamic Project Portfolio. International Journal of Innovation, Management and Technology, Volume 5, Number 6, December 2014, pp. 455-459. ISSN 2010-0248. DOI: 10.7763/IJIMT.2014.V5.558
 • Arlt, J., Arltová, M.: Empirical Analysis of the Phillips Curve in the Czech Republic. International Journal of Economics and Statistics, Issue 4, Volume 1, 2013, pp. 253-262. ISSN 2309-0685.
 • Arlt, J.: Ekonometrická analýza, aktualizovaná a rozšířená. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 6, s. 96–98. ISSN 0572-3043. (Recenze)
 • Arlt, J.: Econometric Analysis. Prague Economic Papers 17: (4), pp. 382-384, 2008. ISSN 1210-0455 (recenze)
 • Arlt, J., Kalous, M.: Odhad položek čtvrtletní konečné rozvahy v sektoru nefinančních podniků pomocí metody rozkladu ročních časových řad. Statistika 44: (1), str. 50-60, ČSÚ, 2007. ISSN 0322-788x.
 • Arlt, J., Plašil, M.: Empirical Testing of New-Keynesian Phillips Curve in Conditions of the Czech Republic in 1994-2003. Prague Economic Papers 14: (2), str. 117-129, VŠE Praha, 2005. ISSN 1210-0455. PDF
 • Matalík, I., Arlt, J.: Statistika a měnová politika ČNB v průběhu ekonomické transformace ČR. Statistika 41: (1), str. 51-65, ČSÚ, 2004. ISSN 0322-788x.
 • Arlt, J.: Book Reviews: Hušek, R. – Pelikán, J.: Economic Subjects from Econometric Perspective. Prague Economic Papers 12: (4), str. 380-382, VŠE Praha, 2003. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Konstrukce předpovědí na základě modelu GARCH. Acta oeconomica pragensia 10: (7), str. 9-15, VŠE Praha, 2002. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M. – Stiller, V.: Selected Factors Influencing the Money Demand Development in the Czech Republic in 1994 – 2000. Prague Economic Papers 11: (1), str. 39-56, VŠE Praha, 2002. ISSN 1210-0455.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Financial Time Series and Their Features. Acta oeconomica pragensia 9: (4), str. 7-20, VŠE Praha, 2001. ISSN 0572-3043.
 • Guba M., Stiller V., Arlt J.: Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 – 1996 (1. část). Finance a úvěr 47: (3), str. 143-149, FSV UK Praha, 1997. Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 – 1996 (2. část). Finance a úvěr 47: (4), str. 202-211, FSV UK Praha, 1997. ISSN 0015-1920. PDF (1. část), PDF (2. část)
 • Arlt, J.: Metoda X11ARIMA. Statistika 33: (1-7), 52 str., ČSÚ, 1996. ISSN 0322-788x.
 • Arltová, M., Arlt, J.: Grafické metody analýzy ekonomických časových řad. Statistika 32: (11), str. 483-493, ČSÚ, 1995. ISSN 0322-788x.
 • Kozák, J., Arlt, J.: K měření variability poměrných čísel. Statistika 25: (6), str. 255 – 261, FSÚ, 1988. Indexové číslo 47 352.
 • Arlt, J.: Poznámky k následnému rozboru přesnosti předpovědí. Statistika 23: (7), str. 305 – 313, FSÚ, 1986. Indexové číslo 47 352.

Other papers

 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling of Yearly Inflation Rate. In: 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies. [online] Barcelona, 13.07.2014 – 18.07.2014. Barcelona : Facultat d’Informatica de Barcelona, 2014, s. 201.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: Empirical Analysis for Testing the Validity of the Phillips Curve in the Czech Republic. Rhodes 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration. [online] Rhodes : EBA, 2013, s. 184–188. ISBN 978-1-61804-198-2.
 • Klůfa, J., Arltová, M., Arlt, J.: Economical Efficiency of the AOQL Plans for Inspection by Variables and their Calculations. Rhodos 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Economics and Business Administration (eba 2013). Rhodes : EBA, 2013, s. 197–201. ISBN 978-1-61804-198-2. ISSN 2227-460X.
 • Šimpach, O, Arltová, M., Arlt, J.: Phillips Curve in condition of Czech Republic in 2000-2012. Řím 1.7.2013-4.7.2013. Book of Abstract. EURO Řím. 2013, s. 349.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Yearly Inflation Rate and its Forecasting. Dubai 19.1.2013-20.1.2013. International Proceedings of Economics Development and Research, Vol. 59, pp. 21-25. In: ICEMM 2013 – 2th International Conference on Economics Marketing and Management, 2013. ISSN 2010-4626, ISBN 978-981-07-5039-8.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The problem of yearly inflation rate. Limassol 27.08.2012 – 31.08.2012. In: COMPSTAT 2012. [online] Cyprus : Cyprus University of Technology, 2012, s. 24. ISBN 978-90-73592-32-2.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The stochastic population forecast of the Czech Republic till 2050. Chania 05.06.2012 – 08.06.2012. In: SMTDA & DEMOGRAPHICS 2012. Chania : University of Crete, 2012, s. 8.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: The Diagnostic Checking of the Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Dublin 21.08.2011 – 26.08.2011. In: ISI 2011. Dublin : ISI, 2011, s. 1–6.
 • Arlt, J., Arltová. M.: Mortality forecasting on the base of Cointegrated Lee-Carter Method. Roma 07.06.2011 – 10.06.2011. In: ASMDA 2011 – Applied Stochastic Models and Data Analysis [CD-ROM]. Roma : Universita di Roma, 2011, s. 81–87. ISBN 978-88-467-3045-9.
 • Klůfa, J., Arlt, J.: Economical Aspects of LTPD Plans by Variables. Ras Al Khaimah 29.11.2010 – 03.12.2010. In: ICABR 2010 Abstract [CD-ROM], s. 69. ISBN 978-80-7375-462-4. (VI. International Conference on Applied Business Research).
 • Arlt, J., Arltová, M., Bašta, M., Langhamrová, J.: Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 713–720. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Bašta, M., Arlt, J., Arltová, M., Helman, K.: Continuous Wavelet Transform and the Annual Cycle in Temperature and the Number of Deaths. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 761–768. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Arlt, J., Bašta, M., Arltová, M.: The problem of the Yearly Inflation Rate and its Solution. Cagliari 30.5.2009-3.6.2009. In. EURISBIS’09. Cagliari: Tilapia, 2009, s. 28-29. ISBN 978-88-89744-13-0. (Invited Sessions)
 • Arlt, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006. In: COMPSTAT’2008 [CD-ROM]. Porto : Physica-Verlag, 2008, s. 273–280. ISBN 978-3-7908-2083-6.
 • Kalous, M., Arlt, J., Arltová, M.: Compilation of Quarterly Financial Accounts for the Sector of Non-financial Corporations in the Czech Republic – Application of Time Series Analysis Methods. Bulletin of the International Statistical Institute, 56th Session, Lisabon, 2007, Portugalsko, sborník z mezinárodní konference.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Interpretation of the Annual Rate of Inflation. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, CD-ROM, 2006.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Are Current Account Balances of EU Countries Stationary? – Evidence from Panel Data Analysis. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, str. 25-32, Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-77-0.
 • Arlt, J., Plašil, M.: Empirical Testing of New-Keynesian Phillips Curve in Conditions of the Czech Republic in 1994-2003. Applications of Mathematics and Statistics in Economy, sborník z mezinárodní konference, str. 17-24, Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-77-0.
 • Arlt, J.: Statistikům a ekonometrům byla udělena Nobelova cena za ekonomii za rok 2003. Informační Bulletin České Statistické společnosti 14: (3), str. 1-13, ČStS, 2003. ISSN 1210-8022.
 • Matalík, I., Arlt, J.: The Use of Statistics in the Monetary Policy of the Czech National Bank: The Case of the Country in Transition. Bulletin of the International Statistical Institute, 54th Session, Berlin, Německo, 2003, sborník z mezinárodní konference.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Characteristic Features of Financial Time Series. Mundus Symbolicus 10, sborník z mezinárodní konference „Applications of Mathematics and Statistics in Economy, Zadov 2001“, str. 7-20, VŠE Praha, 2002. ISSN 1210-809X.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Variance Ratios. Socio-Economical Applications of Statistical Methods, Edited by Walenty Ostasiewicz, str. 17-29, Wroclaw University of Economics Publishing House, Polsko, 2000. ISBN 83-7011-453-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Problem of the Rate of Inflation. Acta oeconomica pragensia 7: (4), str. 7-12, VŠE Praha, 1999. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J.: Časové řady typu I(0) a I(1). Acta oeconomica pragensia 6: (2), str. 7-11, VŠE Praha, 1998. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M. – Kodeš, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987 – 1994 z pohledu statistiky. Acta oeconomica pragensia 4: (7), str. 7-14, VŠE Praha, 1996. ISSN 0572-3043.
  Arlt, J.: The problem of co-integration. Bulletin České ekonometrické společnosti 2, str. 3-12, 1995.
 • Kodeš, M., Arlt, J., Škuthanová, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987 až 1994. Národní pojištění (7), str. 33-42, ČSSZ, 1995. ISSN 0323-2395.
 • Arlt, J., Škuthanová, M.: Úvod do problematiky sezónního očišťování ekonomických časových řad. Acta oeconomica pragensia 3: (1), str. 15-23, VŠE Praha, 1995. ISSN 0572-3043.

Research papers in CNB

 • Arlt, J., Čutková, J., Radkovský, Š.: Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR. Výzkumná publikace ČNB, 58 str., 34/2001. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M., Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 – 2000. Výzkumná publikace ČNB, 56 str., 30/2001. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Radkovský, Š., Sojka, M., Stiller, V.: Influence of Selected Factors on the Demand for Money 1994-2000. Výzkumná publikace ČNB, 60 str., 30/2001. PDF
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu. Výzkumná publikace ČNB, 38 str., 20/2000. PDF
 • Arlt, J., Radkovský, Š.: Význam modelovaní a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky. Výzkumná publikace ČNB, 46 str., 13/1999. PDF
 • Arlt, J., Guba, M., Matalík, I., Stiller, V. – Syrovátka, J.: Definice měnového transmisního mechanismu v ČR a analýza vybraných základních vazeb. Výzkumná publikace ČNB, 9/98.
 • Arlt, J., Guba, M., Stiller, V.: Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1993 1996. Výzkumná publikace ČNB, 7/97.
 • Arlt, J., Guba, M., Stiller, V.: Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993 1996. Výzkumná publikace ČNB, 11/96.