Current events

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

More... »

Search
Advanced search
Opatření k 4ST201 – nahlížení do závěrečných testů u přednášejících

Related pages

Vzhledem k tomu, že se množí žádosti o nahlédnutí do testů u přednášejících a studenti, kteří na náhledu byli si oprávněně stěžovali, že čekali na zápis známky do indexu neúměrně dlouho kvůli studentům, kteří na revizi z jakéhokoliv důvodu nebyli a prohlíželi si testy u přednášejících v době vyhrazených pro zapisování známky, musela katedra přistoupit k tomu, že u přednášejících lze provádět revizi testu jen v případě, kdy student neúspěšně žádal revizi svého testu a přidělených bodů u opravujících a cítí se jejich hodnocením poškozen.