Current events

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

More... »

Search
Advanced search
Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomický dat – září 2011

Related pages

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat se budou konat 12. 9., případně 13. 9. 2011. Konkrétní datum jednotlivých státních zkoušek bude stanoveno dodatečně v závislosti na počtu přihlášených studentů.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejších specializací, se na termín přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti s potvrzeným Registračním listem v úředních hodinách nejpozději do 23. 6. 2011 (ve zcela výjimečných případech se mohou přihlásit během prázdnin, a to v úředních hodinách, které budou zveřejňovány na webu katedry).

Teprve poté začátkem září, nejpozději však do 5. 9. 2011, se přes studijní systém ISIS přihlásí na příslušný mimosemestrální kurz dřívější přihlášení do ISIS je totiž přihlášením v jiném semestru, dne 1. 9. 2011 začíná semestr nový, předchozí přihlášení jsou anulována a studenti by nemohli být přihlášeni na konkrétní termín. Pokud tak student neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín státní zkoušky budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O konkrétním datu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem v týdnu 6.- 9. 9. 2011.

 Prosíme studenty, aby před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry si na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. Koncem června se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a promoce, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.