Current events

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

More... »

Search
Advanced search
Státní zkouška z vedlejší specializace Pojistné inženýrství

Related pages

1.2.2010

Byl vypsán termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 1. února 2010. Na tento termín se mohou přihlásit  studenti, kteří splnili podmínky, prostředníctvím ISIS. Nejpozději do 21.1.2010 pak musí přihlášení studenti předložit potvrzení své studijní referentky o splnění podmínek pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti, 445NB, v úředních hodinách.