Current events

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

More... »

Search
Advanced search
Vyšla skripta k předmětu 4ST203

Related pages

Vyšla skripta Řezanková, Löster: Úvod do statistiky (Oeconomica, 2009), která jsou určena jako učební text k předmětu 4ST203 a k bakalářské státní zkoušce pro studenty oborů Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.