doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v PrazeIng. Markéta Arltová, Ph.D.
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: arltova@vse.cz
NB 4.p., m.č. 460, tel. +420-224 095 482

Osobní údaje

Vzdělání a kvalifikace

1988-1992 VŠE v Praze, obor Ekonomická statistika (Ing.),
1992-1999 VŠE v Praze, doktorské studium v oboru Statistika (Ph.D.)
2012             VŠE v Praze, obor Statistika (doc.)

Zaměstnání

1994-dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra statistiky a pravděpodobnosti

Odborná činnost

Pedagogické zaměření

Základní kurzy statistiky,
statistické metody,
analýza ekonomických, demografických a finančních časových řad.

Odborná činnost

2015-dosud Členka Výkonné rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
2013-dosud Garantka bakalářského oboru Statistika a ekonometrie, Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2011-dosud Členka redakční rady časopisu Demografie
2011-dosud Spolugarantka (za KSTP) magisterského oboru Ekonomická demografie, Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2010-2018 Členka Studijní rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2007-2014 Editorka časopisu Acta Oeconomica Pragensia
2007-2014 Správce webových stránek Fakulty informatiky a statistiky VŠE
2006-2018 Tajemnice katedry statistiky a pravděpodobnosti
1999-2018 Správce webových stránek Katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE

Vědecko-výzkumná činnost

řešitelka:
2009-2011 Grant GAČR 402/09/0369 „Modelování demografických časových řad v České republice“,

členka výzkumného týmu:
2018-2020 Grant GAČR 18-14082S „Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky“,
2015-2017 Grant GAČR 15-13283S „Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu“,
2012-2018 Projekt Excelence GAČR P402/12/G097 „DYME – Dynamické modely v ekonomii“,
2006-2011 Projekt MŠMT 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“ (od r. 2010),
2004-2006 Grant GAČR 402/04/0866 „Ekonomické časové řady“,
2003-2005 Grant GAČR 402/03/1227 „Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace“,
2000-2002 Grant GAČR 402/00/0459 „Modely finančních časových řad a jejich praktická aplikace“.

Členství v odborných společenských organizacích

 • Česká statistická společnost

Publikace

Monografie a učebnice

 • Hindls, R., Arltová, M., Hronová, S., Malá, I., Marek, L., Pecáková, I., Řezanková, H.: Statistika v ekonomii. Professional Publishing, 395 str., 2018. ISBN 978-80-88260-09-7.
 • Arltová, M., Bílková, D., Čenčík, P., Jarošová, E., Pecáková, I., Pourová, Z.: Základy statistiky v příkladech. Tribun EU, 192 str., 2014. ISBN 978-80-263-0756-3.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, 288 str., 2007. ISBN 978-80-247-1319-9.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, 220 str., 2003. ISBN 80-247-0330-0.

 

Články v časopisech s nenulovým impakt faktorem (indexované ve Web of Science Thomson Reuters)

Články v časopisech indexovaných zároveň v ESCI Thomson Reuters a ve SCOPUS

Články v časopisech indexovaných ve SCOPUS

 • Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J.: Quality of insolvency proceedings in selected countries – Analysis focused on recovery rates, costs and duration. Administratie si Management Public/Administration and Public Management Review (28), 116-132, 2017.
 • Arltová, M., Smrčka, L., Louda, L., Mateos-Planas, X.: An Attempt to Compare the Efficiency of Insolvency Proceedings in Various Countries in the World. Journal of International Studies 9 (2), pp. 25-47, 2016. ISSN 2071-8330 Print, ISSN 2306-3483 Online. Doi 10.14254/2071-8330.2016/9-2/2.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling and Forecasting of the Annual Inflation Rate in the Unstable Economic Conditions. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 12, Art. #38, pp. 410-415, 2015.  ISSN 1109-9526, E-ISSN 2224-2899.
 • Smrčka, L., Schönfeld, J., Arltová, M., Plaček, J.: The significance of insolvency statistics and the regression analysis thereof – the example of the Czech Republic. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 11, pp. 227-241, 2014. ISSN 1109-9526, E-ISSN 2224-2899.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: The “Úlice Syndrome”: A New Generation of Environmental Risks. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 6 (6), pp. 775-781, 2012. ISSN 1998-0140.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: Increasing Threat of a “Total Financial Crisis” in the Upcoming Years. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 6 (6), pp. 782-790, 2012. ISSN 1998-0140.
 • Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J.: Factual and Mathematical Analysis of Impacts of the Economic Crisis on Tourism in the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 6 (5), pp. 1118-26, 2011. ISSN 1998-0140.

Články v časopisech indexovaných v ERIH

 • Arltová, M., Plaček, J., Smrčka, L.: Parametry insolvenčních řízení ve vyspělých zemích a jejich závislost na výkonnosti ekonomiky. Ekonomika a management, roč. 9, č. 2, 2015, 22 str. ISSN 1802-8934.

Články v recenzovaných časopisech

 • Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J., Louda, L.: The Reciprocal Relationship of Insolvency Proceeding Results and Economic Performance Ascertained by the Regression Analysis Method. International Journal of Economics and Statistics, Volume 3, 2015, pp. 65-76. ISSN 2309-0685.
 • Fiala, P., Arlt, J., Arltová, M.: Management of Dynamic Project Portfolio. International Journal of Innovation, Management and Technology, Volume 5, Number 6, December 2014, pp. 455-459. ISSN 2010-0248.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: Nová generace environmentálních rizik. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 6, s. 27–44. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Empirical Analysis of the Phillips Curve in the Czech Republic. International Journal of Economics and Statistics, Issue 4, Volume 1, 2013, pp. 253-262. ISSN 2309-0685.
 • Arltová, M.: Modelování demografických časových řad v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, 2012, roč. 20, č. 4, s. 97–100. ISSN 0572-3043.
 • Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J.: Ekonomická krize a vývoj cestovního ruchu v České republice. Acta Oeconomica Pragensia 19: (5), str. 17-33, Praha, 2011. ISSN 0572-3043.
 • Arltová, M., Langhamrová, J.: Střední délka života v České republice z pohledu dlouhodobých časových řad. Demografie [CD-ROM] 52: (4), str. 259-265, Praha, 2010. ISSN 0011-8265.
 • Arltová, M., Langhamrová, J.: RELIK – Reprodukce lidského kapitálu. Acta oeconomica pragensia 18: (2), str. 96-98, Praha, 2010. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Konstrukce předpovědí na základě modelu GARCH. Acta oeconomica pragensia 10: (7), str. 9-15, Praha, 2002. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Financial Time Series and Their Features. Acta oeconomica pragensia 9: (4), str. 7-20, Praha, 2001. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Problem of the Rate of Inflation. Acta Oeconomica Pragensia, 1999, roč. 7, č. 4, s. 7–11. ISSN 0572-3043.
 • Arltová, M., Matušů, M., Kozák, J.: Informace o systému “STATGRAPHICS Plus for Windows”. Statistika 36: (7), str. 298-303, ČSÚ, 1999. ISSN 0322-788x.
 • Arltová, M.: Metoda X11 ARIMA v SPSS for Windows. Statistika 33: (10), str. 402-411, ČSÚ, 1996. ISSN 0322-788x.
 • Arltová, M., Arlt, J.: Grafické metody analýzy ekonomických časových řad. Statistika 32: (11), str. 483 – 493, ČSÚ, 1995. ISSN 0322-788x.

Skripta

 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2004. ISBN 80-245-0777-3.
 • Arltová, M., Matušů, M., Kozák, J.: Statgraphics Plus for Windows (Zadávání úloh). 2. vyd. Skripta VŠE Praha, Oeconomica, 91 str., 2004. ISBN 80-245-0731-5.
 • Arltová, M., Bílková, D., Jarošová, E., Pourová, Z.: Příklady k předmětu Statistika A. 2. vyd. Skripta VŠE Praha, Oeconomica, 197 str., 2004. ISBN 80-245-0730-7.
 • Rublíková, E., Arlt, J., Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). 2. vyd. Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2003. ISBN 80-225-1367-9.
 • Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. Skripta VŠE Praha, 148 str., 2002. ISBN 80-245-0307-7.
 • Arltová, M., Bílková, D., Jarošová, E., Pourová, Z.: Příklady k předmětu Statistika A. Skripta VŠE Praha, 197 str., 2001. ISBN 80-245-0178-3.
 • Rublíková, E., Arlt, J., Arltová, M., Libičová, L.: Analýza časových radov (Zbierka príkladov). Skripta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonóm, Slovensko, 188 str., 2001. ISBN 80-225-1367-9.
 • Arltová, M., Matušů, M., Kozák, J.: Statgraphics Plus for Windows (Zadávání úloh). Skripta VŠE Praha, 91 str., 1999. ISBN 80-7079-227-2.
 • Arlt, J. – Arltová, M.: Příklady z analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 147 str., 1997. ISBN 80-7079-056-3.
 • Arltová, M., Bílková, D., Jarošová, E., Pourová, Z.: Sbírka příkladů ze statistiky (Statistika A). Skripta VŠE Praha, 272 str., 1996. ISBN 80-7079-727-4.
 • Řezanková, H., Arltová, M.: Statgraphics (Zadávání úloh). Skripta VŠE Praha, 57 str., 1995. ISBN 80-7079-306-6.

Ostatní články

 • Broulíková, H. M., Sládek, V., Arltová, M., Černý, J.: Cost-Effectiveness of Early Detection and Treatment for Alzheimer’s Disease in Czechia. In: ENMESH [online]. Groningen, 05.10.2017 – 07.10.2017. Groningen : University Groningen, 2017, s. 70.
 • Broulíková, H. M., Sládek, V., Arltová, M., Černý, J.: Economic Impact of Alzheimer’s Disease Early Detection in Czechia. In: International Days of Statistics and Economics (MSED) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Melandrium, Libuše Macáková, 2017, s. 215–224. ISBN 978-80-87990-12-4.
 • Špička, J., Arltová, M.: Long-term determinants of the Nonprofit Sector Serving Households in the Czech Republic. In: International Days of Statistics and Economics (MSED) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Melandrium, Libuše Macáková, 2017, s. 1653–1662. ISBN 978-80-87990-12-4.
 • Smrčková, H. M., Sládek, V., Arltová, M., Černý, J.: Use of Simulation Methods for Evaluation of Alzheimer’s disease early detection in Czechia. In: Mathematical Methods in Economics (MME 2017) [CD-ROM, online]. Hradec Králové, 13.09.2017 – 15.09.2017. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017, s. 690–695. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Arlt, J., Mandel, M., Arltová, M.: The Determinants of the Forward Exchange Rates and the Role of the Risk Premiums. In: Proceedings of IAC 2017 in Vienna. Vídeň, 18.08.2017 – 19.08.2017. Vestec : Czech Institute of Academic Education z.s, 2017, s. 192. ISBN 978-80-88203-03-2.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: The Relationship between GDP per Inhabitant and the Quality of Insolvency Proceedings (An Analysis on the Basis of Surveying Five Groups of Countries). EMFSA 2017 – Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems. Proceedings of Abstracts. International Scientific Conference, July, 5-9, 2017, Pula, 2017. pp. 65.
 • Tyll, L., Pernica, K., Arltová, M.: The Impact of Economic Sanctions on Russian Economy and the RUB/USD Exchange Rate Respectively. EMFSA 2017 – Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems. Proceedings of Abstracts. International Scientific Conference, July, 5-9, 2017, Pula, 2017. pp. 74.
 • Arlt, J., Trcka, P., Arltová, M.: The Problem of the SARIMA Model Selection for the Forecasting Purpose. Book of Abstracts of the 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with the 6th Demographics Workshop. London, UK: 6-9 June, 2017. ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. pp. 19. ISBN 978-618-5180-22-5.
 • Arltová, M., Antovová, M.: Relation between suicides and selected economic and climatic indicators. In: The 10th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 40-51. ISBN ISBN 978-80-87990-10-0.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: The Development of Enforcing Receivables Process in the Czech Republic. In: The 10th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1666-1674. ISBN ISBN 978-80-87990-10-0.
 • Arlt, J., Mandel, M., Arltová, M.. Exogeneity test and its application in analysis of relationships of forward and spot exchange rates. In: ISAHP [online]. Londýn, 04.08.2016 – 07.08.2016. Londýn : Creative Decisions Foundation, 2016, s. 106. ISBN 978-1-888603-44-1.
 • Šimpach, O., Arltová, M.: An increasing of prediction power of the Lee-Carter model: The case of Czech and Spanish age-specific fertility rates‘ forecasting. In: International work-conference on Time Series (ITISE 2016). Granada, 27.06.2016 – 29.06.2016. Granada : University of Granada, 2016, s. 453–462. ISBN 978-84-16478-93-4.
 • Arltová, M., Smrčka, L., Mateos-Planas, X., Louda, L.: An Attempt to Compare the Efficiency of Insolvency Proceedings in Various Countries in the World. EMFSA 2016 Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System, 22-26.6.2016 Dubrovník. Proceedings of abstract.
 • Arltová, M., Langhamrová, Ja.: Time series analysis of the relationship between mortality and selected economic indicators in the Czech Republic. In: The 9th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 932-940. ISBN 978-80-87990-06-3.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: A statistical analysis of the efficiency of asset forfeiture proceedings in the Czech Republic. In: The 9th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 55–70. ISBN 978-80-87990-06-3.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Forecasting of the Annual Inflation Rate in the Unstable Economic Conditions. Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics, pp. 74-77. 2015. ISBN 978-1-61804-324-5. In: The 2015 International Conference on Energy, Environment, Development and Economics (EEDE 2015), Zakhynthos Island, Greece, July 16-20, 2015.
 • Strouhal, J., Smrčka, L., Arltová, M.: Factors affecting companies‘ insolvency in developed countries. 79th International Atlantic Economic Conference. Milan, Italy. 11-14 March 2015.
 • Fiala, P., Arlt, J., Arltová, M.: Management of Dynamic Project Portfolio. In: ICEMM 2015 – 4th International Conference on Economics Marketing and Management [CD]. Doha, 09.01.2015 – 10.01.2015. Doha : Editorial Production by IEDRC, 2015, s. 33–37.
 • Arlt, J., Arltová, M., Fiala, P.: Forecasting of the Annual Inflation Rate in the Unstable Economic Conditions. In: GIMAR. Dubaj, 05.01.2015 – 06.01.2015. Kuala Lumpur : Global Illuminators Publishing, 2015, s. 1. ISBN 978-969-9948-09-1.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: An Analysis of the Reciprocal Dependence of Economic Maturity and the Results of Debtor Bankruptcies in Certain Countries. Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering, Proceedings of the 3rd International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA ’14) Florence, November 22-24, 2014. WSEAS Press, pp. 189-196. ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-399-5.
 • Arltová, M., Langhamrová, Ja.: Life expectancy in the Czech Republic from the viewpoint of time series. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Melandrium, 2014, s. 32–42. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • Smrčka, L., Arltová, M., Hnilica, J.: An attempt to analyze the relationship between the performance of the economy and certain results of insolvency proceedings in selected countries. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Melandrium, 2014, s. 1375–1385. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • Langhamrová, J., Arltová, M.: Life Expectancy and Modal Age at Death in the Czech Republic in 1920-2012. 32nd International conference on Mathematical Methods in Economics, Olomouc, Czech Republic, 10-12 September 2014, Mathematical Methods in Economics 2014, pp. 572-577, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9.
 • Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J., Louda, L. Parameters of insolvency proceedings in developed countries and their dependence on economic performance. In: Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry. [online] Santorini Island, 17.07.2014 – 21.07.2014. Santoriny Island : CSCC, 2014, s. 345-352. ISBN 978-1-61804-239-2.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Modelling of Yearly Inflation Rate. Barcelona 13.07.2014 – 18.07.2014. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies – IFORS 2014. s. 201. (Book of Abstract).
 • Smrčka, L., Strouhal, J., Schönfeld, J., Arltová, M., Krabec, T., Louda, L.: Factors Linked to Insolvency Proceedings in Developed Countries. In: 6th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe [CD]. Tallin, 15.06.2014 – 17.06.2014. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014. 14 s. ISSN 2382-6797.
 • Arltová, M., Smrčka, L., Čámská, D.: Certain economic aspects of the ageing population. Prague 19.09.2013 – 21.09.2013. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2013, s. 33–42. ISBN 978-80-86175-87-4.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: Empirical Analysis for Testing the Validity of the Phillips Curve in the Czech Republic. Rhodes 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration. [online] Rhodes : EBA, 2013, s. 184–188. ISBN 978-1-61804-198-2.
 • Klůfa, J., Arltová, M., Arlt, J.. Economical Efficiency of the AOQL Plans for Inspection by Variables and their Calculations. Rhodos 16.07.2013 – 19.07.2013. In: Economics and Business Administration (eba 2013). Rhodes : EBA, 2013, s. 197–201. ISBN 978-1-61804-198-2. ISSN 2227-460X.
 • Šimpach, O., Arltová, M., Arlt, J.: Phillips Curve in condition of Czech Republic in 2000-2012. Řím 01.07.2013 – 04.07.2013. In: EURO/INFORMS. [online] Roma : Sapienza Universita di Roma, 2013, s. 349.
 • Kislingerová, E., Arltová, M.. Forecasting the Number of Insolvency Petitions and Bankruptcies for 2013-2014. Zlín 25.04.2013 – 26.04.2013. In: Jirčíková, E., Knápková, A., Pastuszková, E. (ed.). Proceedings of the 6th International Scientific Conference: Finance and the performance of Firms in Science, Education and Practice [CD-ROM]. Zlín : Universita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 336–347. ISBN 978-80-7454-246-6.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Yearly Inflation Rate and its Forecasting. Dubai 19.1.2013-20.1.2013. International Proceedings of Economics Development and Research, Vol. 59, pp. 21-25. In: ICEMM 2013 – 2th International Conference on Economics Marketing and Management, 2013. ISSN 2010-4626, ISBN 978-981-07-5039-8.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The problem of yearly inflation rate. Limassol 27.08.2012 – 31.08.2012. In: COMPSTAT 2012. [online] Cyprus : Cyprus University of Technology, 2012, s. 24. ISBN 978-90-73592-32-2.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The stochastic population forecast of the Czech Republic till 2050. Chania 5.06.2012 – 8.06.2012. In: SMTDA 2012. Chania : SMTDA, 2012, s. 8.
 • Smrčka, L., Arltová, M.: Effects of Agricultural Structure Changes on Profit Development in the Field (Exemplified by the Czech Republic). Recent Researches in Environment, Energy Systems and Sustainability, WSEAS Press, str. 284-290, 2012. ISBN: 978-1-61804-088-6. In.: 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’12), University of Algarve, Faro, Portugal, May 2-4, 2012.
 • Arlt, J., Arltová, M., Klůfa, J.: The Diagnostic Checking of the Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Dublin 21.08.2011 – 26.08.2011. In: ISI 2011. Dublin : ISI, 2011, s. 1–6.
 • Arlt, J., Arltová. M.: Mortality forecasting on the base of Cointegrated Lee-Carter Method. Roma 07.06.2011 – 10.06.2011. In: ASMDA 2011 – Applied Stochastic Models and Data Analysis [CD-ROM]. Roma : Universita di Roma, 2011, s. 81–87. ISBN 978-88-467-3045-9.
 • Arltová, M., Langhamrová, J., Langhamrová, J.: Analysis of time series of Life expectancy in the Czech Republic. Roma 07.06.2011 – 10.06.2011. In: ASMDA 2011 – Applied Stochastic Models and Data Analysis [CD-ROM]. Roma : Universita di Roma, 2011, s. 88–95. ISBN 978-88-467-3045-9.
 • Arltová, M., Langhamrová, J., Langhamrová, J.: Life Expectancy and the Paradox of Life Expectancy in the Czech Republic. Ras Al Khaimah 29.11.2010 – 03.12.2010. In: ICABR 2010 – VI. International Conference on Applied Business Research [CD-ROM]. Brno : Mendel University in Brno, 2010, s. 16-21. ISBN 978-80-7375-436-5.
 • Langhamrová, J., Langhamrová, J., Arltová, M.: Aging and Human Resources in European Union Countries. Ras Al Khaimah 29.11.2010 – 03.12.2010. In: ICABR 2010 – VI. International Conference on Applied Business Research [CD-ROM]. Brno : Mendel University in Brno, 2010, s. 428-437. ISBN 978-80-7375-436-5.
 • Arlt, J., Arltová, M., Bašta, M., Langhamrová, J.: Cointegrated Lee-Carter Mortality Forecasting Method. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 713–720. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Arltová, M., Langhamrová, J., Langhamrová, J.: Empirical analysis of the influence of climatic and social-economic factors on the development of the suicide rate in the Czech Republic. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 721–728. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Bašta, M., Arlt, J., Arltová, M. – Helman, K.: Continuous Wavelet Transform and the Annual Cycle in Temperature and the Number of Deaths. Paříž 22.08.2010 – 27.08.2010. In: COMPSTAT 2010. Paris : CNAM and INRIA, 2010, s. 761–768. ISBN 978-3-7908-2603-6.
 • Arltová, M., Langhamrová, J.: Vliv migrace na stárnutí populace České republiky. Praha 14.12.2009 – 15.12.2009. In: Reprodukce lidského kapitálu – Vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2009, s. 1–7. ISBN 978-80-245-1517-9.
 • Arlt, J., Bašta, M., Arltová, M.. The Problem of the Yearly Inflation Rate and its Solution. Cagliari 30.05.2009 – 03.06.2009. In: EURISBIS’09. Tilapia : IMSI, 2009, s. 28–30. ISBN 978-88-89744-13-0. (Zvaný příspěvek)
 • Arltová, M., Langhamrová, J., Langhamrová, J.. Population agein in European Union Countries and Migration. Cagliari 30.05.2009 – 03.06.2009. In: EURISBIS’09. Talapia : IMSI, 2009, s. 220–221. ISBN 978-88-89744-13-0.
 • Langhamrová, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: Změny ve věkové struktuře obyvatelstva a jejich možné důsledky. Španice 22.01.2009 – 23.01.2009. In: Bíla místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Brno : Tribun EU, 2009, s. 26–32. ISBN 978-80-7399-700-7.
 • Arlt, J., Arltová, M., Langhamrová, J.: The Birth Rate and the Marriage Rate in the Czech Republic in Years 1960-2006. In: COMPSTAT’2008 [CD-ROM]. Porto: Physica-Verlag, 2008, s. 273–280. ISBN 978-3-7908-2083-6.
 • Kalous, M., Arlt, J., Arltová, M.: Compilation of Quarterly Financial Accounts for the Sector of Nonfinancial Corporations in the Czech Republic – Application of Time Series Analysis Methods. Lisboa 22.08.2007 – 28.08.2007. In: ISI 2007 [CD-ROM]. Lisboa : International Statistical Institute, 2007, s. 1–4.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Interpretation of the Annual Rate of Inflation. Trutnov 30.08.2006 – 01.09.2006. In: AMSE 2006 [CD-ROM]. Praha : VŠE FIS, 2006, s. 1–5.
 • Arlt, J.. Arltová, M.: Are Current Account Balances of EU Countries Stationary? – Evidence from Panel Data Analysis. České Budějovice 02.09.2004 – 03.09.2004. In: Klíma, M. (ed.). Applications of mathematics and statistics in economy. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 25–32. ISBN 80-86419-77-0.
 • Arlt, J., Arltová, M.: The Characteristic Features of Financial Time Series. Zadov 13.09.2001 – 14.09.2001. In: Applications of mathematics and statistics in economy. Praha : VŠE, 2002, s. 7–19. ISSN 1210-809X. Sborník vyšel jako zvláštní číslo Mundus Symbolicus, ročník 10.
 • Arlt, J., Arltová, M.: Variance Ratios. Socio-Economical Applications of Statistical Methods, Edited by Walenty Ostasiewicz, str. 17-29, Wroclaw University of Economics Publishing House, 2000. ISBN 83-7011-453-9.
 • Arltová, M.: Sezónní jednotkové kořeny a jejich testování. Acta oeconomica pragensia 6: (2), str. 13-25, VŠE Praha, 1998. ISSN 0572-3043.
 • Arlt, J., Arltová, M., Kodeš, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987-1994 z pohledu statistiky. Acta oeconomica pragensia 4: (7), str. 7-14, VŠE Praha, 1996. ISSN 0572-3043.
 • Kodeš, M., Arlt, J., Škuthanová, M.: Pracovní neschopnost v letech 1987 až 1994. Národní pojištění (7), str. 33-42, ČSSZ, 1995. ISSN 0323-2395.
 • Arlt, J., Škuthanová, M.: Úvod do problematiky sezónního očišťování ekonomických časových řad. Acta oeconomica pragensia 3: (1), str. 15-23, VŠE Praha, 1995. ISSN 0572-3043.
 • Bílková, D., Škuthanová, M., Semerák, K., Svoboda, K., Ševčík, T.: Tudy ne, přátelé!(?). Informační Bulletin České Statistické společnosti 3: (4), str. 7-8, ČSS, 1992.