Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: zimmerp@vse.cz
NB 3.p., m.č. 367, tel. +420-224 095 485

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
1995-1999 Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha;
1999-2004 VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, obor statistika a pojistné inženýrství (Ing.);
2004-2010 VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, doktorské studium v oboru Statistika (Ph.D.).

Odborná činnost
2015 Osvědčení České společnosti aktuárů o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost
(Certificate of competence to carry on the activity of an actuary)