Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby diplomových prací – srpen 2018

Související stránky

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 27. 8. případně 28. 8. 2018.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 22. 6. 18 do 11,30 hodin na sekretariát katedry v úředních hodinách.

  • Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 6. 6. 2018. Na mimosemestrální kurz se studenti v InSIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny k přihlášení v InSIS obdrží studenti při přihlášení na katedře. Pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.
  • Upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné k obhajobě diplomové práce nejpozději do 20. června 2018, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka.
  • Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v InSIS.
  • Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.