Obhajoby diplomových prací – srpen 2018

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 27. 8. případně 28. 8. 2018.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 22. 6. 18 do 11,30 hodin na sekretariát katedry v úředních hodinách.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague