Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – únor 2017

Související stránky

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 8. 12. 2016. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  •  při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích
  •  státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 2. 2. 2017
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 25. 1. 2017; kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentky průběžně
  •  odevzdání bakalářské práce nejpozději do 9. ledna 2017 do 11,30 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS.

Děkujeme za pochopení.