Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2016

Související stránky

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 29. 4. 2016. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné se přihlásit na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích,
  • státní zkoušky se budou konat 7. případně 8. června 2016 a obhajoby diplomových prací se budou konat 8. případně 9. června 2016, podle počtu přihlášených studentů,
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 2. června 2016, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka,
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 16. května 2016 (15,00 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS!!!

 Děkujeme za pochopení.