Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden/únor 2017

Související stránky

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  •  studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445 NB nejpozději do 8. 12. 2016. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  •  při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích
  •  státní zkoušky se budou konat 31. ledna 2017 a obhajoby diplomových prací se budou konat 1. února 2017.
  •  upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 20. ledna 2017
  •  odevzdání diplomové práce nejpozději do 5. ledna 2017 (11,30 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS!!!

 Děkujeme za pochopení.