Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky z vedlejších specializací: Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza – červen 2016

Související stránky

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 7. – 9. 6. 2016, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz nejpozději do 27. května 2016.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát KSTP v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 1. 6. 2016. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.