Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Pojistného inženýrství (stare)

 1. Základní finanční a dekrementní nástroje životního pojištění. Komutační čísla. (viz [1], [2], [4])
 2. Počáteční hodnota životního pojištění (jednorázové nettopojistné). Běžné nettopojistné. Bruttopojistné. Pojištění více životů. Příklady důležitých pojistných produktů životních pojišťoven. Pojištění s výhradou vrácení pojistného. (viz [1], [2], [4])
 3. Úrazové pojištění. Lékařský a finanční underwriting v životním pojištění. (viz [4])
 4. Pojistné rezervy v životním pojištění. Ukládací a riziková část pojistného. Bruttorezervy. (viz [1], [2], [4])
 5. Výpočty založené na pojistných rezervách v životním pojištění. Odbytné. Redukce při neplacení pojistného. Změny v pojistných hodnotách. podíl na zisku. (viz [1], [4])
 6. Zajišťování v životním pojištění. Vykazování solventnosti životních pojišťoven. (viz [1], [4])
 7. Marketing životních pojišťoven. Moderní produkty životního pojištění (flexibilní produkty, účast klienta na investičním riziku, pojištění vážných onemocnění). (viz [4])
 8. Penzijní pojištění a jeho financování. Sociální důchodové pojištění v ČR. (viz [3], [4])
 9. Penzijní fondy v ČR. (viz [3])
 10. Neživotní pojištění jako ochrana proti rizikům. Hlavní druhy neživotního pojištění. Neživotní pojištění v ČR. (viz [1], [2], [4])
 11. Základní pojmy, statistické podklady a ukazatele neživotního pojištění. Tarifní skupiny. (viz [1], [2], [4])
 12. Škodní tabulky. Výlukový řád ze škodního stavu. Nettopojistné pro různé formy neživotního pojištění. Některá zpřesnění nettopojistného v neživotním pojištění. Slevy a přirážky při konstrukci nettopojistného v neživotním pojištění. Bezpečnostní přirážka a správní náklady v bruttopojistném. Systémy bonus-malus. (viz [4])
 13. Matematické modelování v neživotním pojištění. Modely počtu pojistných nároků. Modely výše škod. Složené modely. Pojistné modely v čase. Pravděpodobnost ruinování. (viz [4])
 14. Pojistné rezervy v neživotním pojištění. Trojúhelníková schémata (stupňové a separační metody). (viz [1], [4])
 15. Zajišťování v neživotním pojištění. Vykazování solventnosti v neživotním pojištění. (viz [1], [4])

Literatura:

 1. Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. HZ, Praha 1994.
 2. Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha 1995 (dotisk 1998).
 3. Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.
 4. Cipra, T.: Pojistná matematika – teorie a praxe. II. vydání, Ekopress, Praha 2006.