Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata bakalářských a diplomových prací

Související stránky

Studenti si mohou zvolit téma bakalářské a diplomové práce z témat vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací:

Zpracovávané a obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce

Dokumenty potřebné pro zpracování :

Bakalářské práce

Diplomové práce