Témata bakalářských a diplomových prací

Studenti si mohou zvolit téma bakalářské a diplomové práce z témat vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací:

Zpracovávané a obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce

Dokumenty potřebné pro zpracování :

Bakalářské práce

Diplomové práce


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague