Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ekonomická demografie

Navazující magisterský obor Ekonomická demografie  je společným oborem katedry statistiky a pravděpodobnosti a katedry demografie. Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Studenti se hlouběji seznámí s problematikou demografických aspektů společenského a hospodářského vývoje a postavení obyvatelstva jako spotřebitele i jako tvůrce produktů a služeb. Pozornost bude věnována problematice lidského kapitálu a jeho měření a souvisejícím otázkám ekonomiky, vzdělávání a zdravotní péče.

Absolventi budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, možnosti jejich uplatnění jsou například v oblasti vytváření populačních prognóz na všech úrovních, v oblasti státní správy a samosprávy, ve státní statistické službě, v soukromém sektoru (firemní demografie, průzkum trhu, propagace), v ekonomické sféře (analýza důsledků stárnutí pracovní síly, ekonomických souvislostí migrace, analýza nezaměstnanosti), v sociální sféře (navrhování koncepcí sociální politiky s přihlédnutím k pokračujícímu stárnutí populace), ve zdravotnictví (zdravotnická prevence, zdravotnická statistika, analýza úmrtnosti a příčin úmrtí), ve vědecko-pedagogické oblast (možnost pokračování v doktorském studiu) či ve výzkumných pracovištích zaměřených na populaci a její vazby na oblast ekonomickou, sociální, zdravotní.

Garanti oboru

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (za KDEM)

doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. (za KSTP)

Studijní plán

pro studenty se zahájením studia ve školním roce:

Nejdůležitější informace ke studiu