Ekonomická demografie

Navazující magisterský obor Ekonomická demografie  je společným oborem katedry statistiky a pravděpodobnosti a katedry demografie. Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Studenti […]