4KA – Kvantitativní analýza

A. Garant doc. Ing. Diana Bílková, Dr. B. Charakteristika Specializace představuje průřez základními statistickými metodami používanými pro analýzu kvantitativních a kvalitativních dat se zaměřením na jejich výpočetní aspekty. Vybrané předměty zajišťují, že absolvent této vedlejší specializace bude umět efektivně analyzovat statistická data pomocí rozličných statistických softwarů. Je vhodná zejména pro studenty směřující svou profesní kariéru … Pokračování textu 4KA – Kvantitativní analýza