4KA – Kvantitativní analýza

A. Garant

doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

B. Charakteristika

Specializace představuje průřez základními statistickými metodami používanými pro analýzu kvantitativních a kvalitativních dat se zaměřením na jejich výpočetní aspekty. Vybrané předměty zajišťují, že absolvent této vedlejší specializace bude umět efektivně analyzovat statistická data pomocí rozličných statistických softwarů. Je vhodná zejména pro studenty směřující svou profesní kariéru do oblasti informatiky nebo do analytických složek podniků a firem.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • připravovat a shromažďovat ekonomická data,
  • rozumět různým typům ekonomických dat a věcně je analyzovat,
  • pracovat se statistickými metodami a s jejich pomocí provádět zobecňující úsudky,
  • oceňovat vypovídací schopnost výsledků a na jejich základě provádět kvalifikovaná rozhodnutí,
  • pracovat se specializovaným statistickým softwarem.

 

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů studijního programu Kvantitativní metody v ekonomii (tj. oborů Statisticko-pojistné inženýrství, Statistika, Ekonomická demografie a Ekonometrie a operační výzkum).

D. Kapacita:

neomezena

E. Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 18 ECTS

Ident Název předmětu
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
4ST301 Statistické metody I
4ST302 Statistické metody II

pozn. Pokud již byl některý z předmětů absolvován v rámci bakalářského studia nebo hlavní specializace, je nutné jej po dohodě s katedrou nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS

Ident Název předmětu
4ST310 Statistické výpočetní prostředí
4ST315 Statistika v R
4ST416 Regrese
4ST417 Výpočetní statistika v R
4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2
4ST431 Časové řady
4ST512 Vícerozměrná statistika
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině)
4MM405 Statistické metody pro analýzu dat z databází

 

III. Souborná zkouška – 3 ECTS

F. Otázky k souborné zkoušce z Kvantitativních analýz 4KAN

  • Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph. D.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: