Knihy

2018   Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing, Praha, 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3. Hindls, R., Arltová, M., Hronová, S., Malá, I., Marek, L., Pecáková, I., Řezanková, H.: Statistika v ekonomii. Professional Publishing, Praha, 395 s. ISBN 978-80-88260-09-7. 2017 Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 4. doplněné vydání. Professional Publishing, Praha, 228 s. … Pokračování textu Knihy