Knihy

2018

  Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing, Praha, 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3.
Hindls, R., Arltová, M., Hronová, S., Malá, I., Marek, L., Pecáková, I., Řezanková, H.: Statistika v ekonomii. Professional Publishing, Praha, 395 s. ISBN 978-80-88260-09-7.

2017

Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 4. doplněné vydání. Professional Publishing, Praha, 228 s. ISBN 978-80-906594-8-3.

2015

30252_1 Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. EKOPRESS, 2015, 516 s.  ISBN 978-80-87865-24-8

2013

Hebák, P., Jarošová, E., Pecáková, I., Plašil, M., Řezanková, H., Vilikus, O., Vlach, P.: Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. 1. vyd. Praha : Informatorium, 2013, 877 s. ISBN 978-80-7333-105-4.
Malá I.: Statistické úsudky. Professional Publishing, Praha 2013, 260 s. ISBN 978-80-7431-127-7.
Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013, 288 s. ISBN 978-80-7431-079-9.

Marek L. a kol.: Statistika v příkladech. Professional Publishing, Praha 2013, 404 s. ISBN 978-80-7431-118-5.

2012

  Molnár, Z., Mildeová, S., Řezanková, H., Brixí, R., Kalina, J.: Pokročilé metody vědecké práce. Praha : Profess Consulting s.r.o., 2012, 170 s. ISBN 978-80-7259-064-3.
Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012, 409 s. ISBN 978-80-86929-87-3.

  Marek, L.: Pravděpodobnost. Professional Publishing, Praha 2012, 224 s. ISBN 978-80-7431-087-4.

2011

Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. doplněné vydání. Professional Publishing, Praha, 223 s. ISBN 978-80-7431-062-1.
STP Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. 2. doplněné vydání. Professional Publishing, Praha, 236 s. ISBN 978-80-7431-039-3.

2010

  Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Physica Verlag/Springer, Heidelberg, London, New York 2010, 402 s. ISBN 978-3-7908-2592-3
Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vydání. Professional Publishing, Praha, 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5

2009

Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, Praha, 292 str. ISBN 978-80-86946-85-6.
Řezanková, H. – Húsek, D. – Snášel, V.: Shluková analýza dat. 2. rozšířené vydání. Professional Publishing, Praha, 220 str. ISBN 978-80-86946-81-8.

2008

fe Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha. ISBN 978-80-86929-43-9.
STP Pecáková, I.: Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing, Praha. ISBN 978-80-86946-74-0.

2007

Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, Praha, 288 str. ISBN 978-80-247-1319-9.
Hebák, P. – Hustopecký, J. – Pecáková, I. – Plašil, M. – Průša, M. – Řezanková, H. – Svobodová, A. – Vlach, P: Vícerozměrné statistické metody (3). 2. vyd. Praha : Informatorium, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7333-001-9.
Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J. – Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. 8. vydání, Professional Publishing, Praha, 420 str. ISBN 978-80-86946-43-6
Marek, L. – Jarošová E. – Pecáková, I. – Pourová, Z. – Vrabec, M.: Statistika pro ekonomy – Aplikace. 2. vydání. Professional Publishing, Praha, 488 str. ISBN 978-80-86946-40-5.
Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. Professional Publishing, Praha, 212 s. ISBN 978-80-86946-49-8
Řezanková, H. – Húsek, D. – Snášel, V.: Shluková analýza dat. Professional Publishing, Praha, 196 str. ISBN 978-80-86946-26-9.

2006

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha, 376 str. ISBN 80-247-1633-X .
Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. 2. vyd. Ekopress, Praha, 414 str. ISBN 80-86946-00-2.

2005

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 308 str. ISBN 80-86119-91-2.
Hebák, P. – Hustopecký, J. – Malá, I.: Vícerozměrné statistické metody (2). Informatorium, Praha, 240 str. ISBN 80-7333-036-9.
Hebák, P. – Hustopecký, J. – Pecáková, I. – Průša, M. – Řezanková, H. – Svobodová, A. – Vlach, P: Vícerozměrné statistické metody (3). Informatorium, Praha, 256 str. ISBN 80-7333-039-3.
Hebák, P. – Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech. 5. vyd., Informatorium, Praha, 311 str. ISBN 80-7333-040-7.
Marek, L. – Jarošová E. – Pecáková, I. – Pourová, Z. – Vrabec, M.: Statistika pro ekonomy – Aplikace. Professional Publishing, Praha, 423 str. ISBN 80-86419-68-1.

2004

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada Publishing, Praha, 260 str. ISBN 80-247-0838-8.
Hebák, P. – Hustopecký, J. – Jarošová, E. – Pecáková, I.: Vícerozměrné statistické metody (1). Informatorium, Praha, 240 str. ISBN 80-7333-025-3.

2003

Arlt, J. – Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, Praha, 220 str. ISBN 80-247-0330-0.

2002

Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress, Praha, 271 str. ISBN 80-86119-54-8.

2001

Cyhelský, L. – Kahounová, J. – Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha, str. 305. ISBN 80-7261-003-1.

2000

Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 241 str. ISBN 80-86009-35-1.

1999

Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, Praha, 307 str. ISBN 80-7169-539-4.

1998

Seger, J. – Hindls, R. – Hronová, S.: Statistika v hospodářství. ETC Publishing, Praha, str. 636. ISBN 80-86006-56-5.

1997

Hebák, P.: Bridž pro každého. 2. opr. vyd. Praha, Informatorium, 240 str.

1996

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha, str. 234. ISBN 80-86009-04-1.

1995

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha.

1994

Hebák, P. – Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech. Informatorium, Praha, str. 311, ISBN 80-85427-48-6.

1993

Hebák, P.: Bridž pro každého. 1. vyd. Praha, Informatorium, 240 str

1992

Calda, E. – Hebák, P. – Petránek, O.: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU. 2. vyd. SPN Bratislava.

1991

Cipra, T.: Teorie rizika v pojistné matematice. MFF UK a Česká pojišťovna, Praha, ISBN 99-00-02154-X.

1990

Cipra, T.: Matematické metody demografie a pojištění. SNTL, Praha, str. 464, ISBN 80-03-00222-2.

1988

Cyhelský, L. – Hustopecký, J. – Závodský, P.: Příklady k základům statistiky. SNTL, Praha, str. 409.

1987

Hátle, J. – Kahounová, J.: Úvod do teorie pravděpodobnosti. SNTL, Praha, ISBN 99-00-00144-X.

1986

Bakytová, H. – Hátle, J. – Novák, I. – Ugron, M.: Statistická indukce pro ekonomy. SNTL, Praha, ISBN 99-00-00135-X.

1985

Cyhelský, L.: Statistika v příkladech. SNTL, Praha, str. 306.

1981

Cyhelský, L.: Úvod do teorie statistiky. SNTL, Praha.

1980

Čermák, V.: Výběrové statistické zjišťování. SNTL, Praha. ISBN 99-00-00151-X.

1979

Cyhelský, L. – Kaňoková, J. – Novák, I.: Základy teorie statistiky pro ekonomy. SNTL, Praha.

1978

Cyhelský, L. – Hustopecký, J. – Závodský, P.: Příklady k teorii statistiky. SNTL, Praha, str. 392.

1974

Cyhelský, L.: Úvod do teorie popisné statistiky. SNTL, Praha.

1968

Likeš, J.: Navrhování průmyslových experimentů. SNTL, Praha, ISBN 99-00-00167-X.

1967

Cyhelský, L. – Novák, I.: Statistika I. SNTL, Praha.

1963

Čermák, V. – Korda, B.: Statistika pro každého. 2. vydání, SNTL, Praha.

1961

Cyhelský, L. – Zelinka, J.: Statistické metody v příkladech. 2. vydání, SNTL, Praha.

1960

Cyhelský, L. – Zelinka, J.:Statistické metody v příkladech<. 1. vydání, SNTL, Praha.