Skripta

2019 Řezanková, H., Löster, T., Šulc. Z.: Úvod do statistiky. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. 128 s. ISBN 978-80-245-2301-9. 2016 Janeček, M., Fojtík, J.: Basic Examples and Calculations in Life Insurance. xlsm 2. verze 2015 Janeček, M., Fojtík, J.: Bacis Examples and Calculations in Life Insurance. xlsm 1. verze 2013 Řezanková, H., Löster, T.: Základy … Pokračování textu Skripta