Skripta

2019

 • Řezanková, H., Löster, T., Šulc. Z.: Úvod do statistiky. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. 128 s. ISBN 978-80-245-2301-9.

2016

2015

 • Janeček, M., Fojtík, J.: Bacis Examples and Calculations in Life Insurance. xlsm 1. verze

2013

 • Řezanková, H., Löster, T.: Základy statistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 96 s. ISBN 978-80-245-1957-9.

2010

 • Trešl, J.: Stochastic Processes and Risk in Finance and Insurance. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 88 s. ISBN 978-80-245-1725-4.

2009

 • Malá, I.: Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 146 s. ISBN 978-80-245-1613-4.
 • Řezanková, H., Löster, T.: Úvod do statistiky. 1. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 112 str., 2009, ISBN 978-80-245-1514-4.  opravy

2008

 • Macek, J. – Fischer, J. – Potůčková, Č. – Šedivá, B.: Ekonomika a sociální statistika. 1. vyd. Plzeň : NAVA TISK, 2008. 242 s. ISBN 978-80-7043-642-4.

2007

 • Jarošová, E.: Navrhování experimentů a jejich analýz. 1. vyd. Praha : ČSJQ, 2007. 103 s. ISBN 978-80-02-01985-5.
 • Blatná, D.: Statistika a pravděpodobnost. 3. vyd. Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2007. 114 s. ISBN 978-80-7265-109-2.
 • Fischer, J. – Zelený, M.: Příklady ze sociálněhospodářské statistiky. 2. přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 106 s. ISBN 978-80-245-1170-2.
 • Hindls, R. – Hronová, S. – Cipra, T. – Dolejšová, M..: Kvantitativní metody a informační technologie. 3. aktual. vyd. Praha : Institut svazu účetních, 2007. 154 s. ISBN 80-86716-35-X.
 • Kahounová, J. – Bílková, D..: Počet pravděpodobnosti. 2. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 153 s. ISBN 978-80-245-0714-9.

2006

 • Řezanková, H., Hronová, S.: Statistická data a databázový systém MS Access. 2. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 82 str., 2006, ISBN 80-245-1025-1.
 • Kahounová, J.: Úvod do teorie odhadu. Oeconomica, VŠE Praha, 128 str., 2006, ISBN 80-245-1135-5.

2005

 • Blatná, D.: Statistika a pravděpodobnost. 2. opr. vyd. Praha: BIVŠ, 114 str., 2005. ISBN 80-7265-059-0.
 • Jílek, J. – Fischer, J. – Hindls, R. – Hronová, S. – Moravová, J. – Zelený, M.: Nástin sociálněhospodářské statistiky. Oeconomica, VŠE Praha, 265 str., 2005. ISBN 80-245-0840-0.
 • Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat. Oeconomica, VŠE Praha, 99 str., 2005. ISBN 80-245-0926-1.
 • Arlt, J. – Arltová, M. – Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. 2. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 148 str., 2004. ISBN 80-245-0777-3.
 • Arltová, M. – Bílková, D. – Jarošová, E. – Pourová, Z.: Příklady k předmětu Statistika A. 2. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, str. 197. ISBN 80-245-0730-7.
 • Arltová, M. – Kozák, J. – Matušů, M.: STATGRAPHICS Plus for Windows. 2.vyd. Oeconomica, VŠE Praha, str. 91. ISBN 80-245-0731-5.
 • Blatná, D.: Metody statistické analýzy. Bankovní institut vysoká škola, Praha, 92 str. ISBN 80-7265-062-9.
 • Fischer, J., Zelený, M.: Příklady ze sociálněhospodářské statistiky. Oeconomica, VŠE Praha, str. 105. ISBN 80-245-0802-8.
 • Hebák, P. a kol.: Praktikum k výuce matematické statistiky II. Testování hypotéz. 2.vyd. Oeconomica, VŠE Praha, str. 280. ISBN 80-245-0721-8.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Odhady a testy – manuál. Praha, Roche, 2004. 128 s.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a řízení. 2. vyd. Praha, ISU, 2004. 150 s. ISBN 80-86716-16-3.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Ekonomická manažerská škola I. Matematika a statistika. Praha, VOX, 2004. 86 s.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Kvantitativní metody a informatika. Praha, Institut svazu účetních, 2004. 162 s. ISBN 80-86716-14-7.
 • Jarošová, E. – Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B. 2. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 221 s., 2004. ISBN 80-245-0680-7.
 • Kahounová, J. – Bílková, D.: Počet pravděpodobnosti. 2. přepr. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 153 s., 2004. ISBN 80-245-0714-5.
 • Pecáková, I. a kol.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. 3. vyd. Oeconomica, VŠE Praha, 145 s., 2004. ISBN 80-245-0753-6.

2003

 • Blatná, D.: Statistika a pravděpodobnost. Bankovní institut vysoká škola, Praha, 114 str. ISBN 80-7265-059-0.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Matematika a statistika. VOX, 86 str. ISBN nemá.
 • Marek, L. – Novák, I. – Vrabec, M.: Statistika II. Vysoká škola hotelová, Praha, 90 str. ISBN 80-86578-30-5.
 • Rublíková, E. – Arlt, J. – Arltová, M. – Libičová, L.: Analýza časových radov – Zbierka príkladov. 2. vyd. EU Bratislava, Ekonóm, 188 str. ISBN 80-225-1748-8.
 • Řezanková, H. – Hronová, S.: Statistická data a databázový systém MS Access. Oeconomica, 82 str. ISBN 80-245-0509-6.
 • Trešl, J.: Statistika. Praha, SVŠES, 88 str. ISBN 80-86744-01-9.
 • Trešl, J.: Statistical Methods and Capital Markets. Oeconomica, 110 str. ISBN 80-245-0598-3.

2002

 • Arlt, J. – Arltová, M. – Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. VŠE Praha, 148 str. ISBN 80-245-0307-7.
 • Hůlová, M. – Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti. 2. vyd., VŠE Praha, 80 str. ISBN 80-245-0272-0.
 • Kahounová, J. – Bílková, D.: Počet pravděpodobnosti. VŠE Praha, 176 str. ISBN 80-245-0262-3.

2001

 • Arltová, M. – Bílková, D. – Jarošová, E. – Pourová, Z.: Příklady k předmětu Statistika A. VŠE Praha, str. 197. ISBN 80-245-0178-3.
 • Hebák, P. – Svobodová, A.: Regrese II. část. VŠE Praha, 138 str. ISBN 80-245-0134-1.
 • Hindls, R. – Hronová, S.: Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a řízení. Institut svazu účetních, Praha, 115 str. ISBN nemá.
 • Hronová, S. – Hindls, R.: Národní účetnictví v příkladech. VŠE Praha, 116 str. ISBN 80-245-0140-6.
 • Hůlová, M. – Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti. 1. vyd., VŠE Praha, 119 str. ISBN 80-245-0251-8.
 • Jílek, J. – Hindls, R. – Hronová, S. – Moravová, J.: Nástin sociálněhospodářské statistiky. VŠE Praha, 246 str. ISBN 80-245-0214-3.
 • Jílek, J. – Pourová, Z.: 10 kapitol ke statistické analýze konjunktury. VŠE Praha, 182 str. ISBN 80-245-0221-6.
 • Novák, I. – Malá, I.: Statistika. Praha, VŠH, 88 str. ISBN nemá
 • Rublíková, E. – Arlt, J. – Arltová, M. – Libičová, L.: Analýza časových radov – Zbierka príkladov. EU Bratislava, Ekonóm, str. 188. ISBN 80-225-1367-9.

2000

 • Bílková, D. – Hebák, P. – Svobodová, A.: Praktikum k výuce matematické statistiky II. Testování hypotéz. VŠE Praha, str. 95. ISBN 80-245-0082-5.
 • Cyhelský, L.: Cvičebnice k úvodu do statistiky. TU Liberec, 126 str. ISBN 80-7083-419-6.
 • Hebák, P.: Regrese. I. část. VŠE Praha, str. 150. ISBN 80-7079-909-9.
 • Herzmann, J. – Pecáková, I.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. VŠE Praha, str. 80. ISBN 80-7079-357-0.
 • Jarošová, E. – Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B. VŠE Praha, str. 272. ISBN 80-245-0015-9.
 • Kahounová, J.: Praktikum k výuce matematické statistiky I. Odhady. VŠE Praha, str. 97. ISBN 80-245-0070-1.
 • Řezanková, H. – Hronová, S.: Statistická data. VŠE Praha, str. 120. ISBN 80-245-0021-3.
 • Trešl, J.: Success in Statistics. VŠE Praha, str. 100. ISBN 80-7079-550-6.

1999

 • Arltová, M. – Kozák, J. – Matušů, M.: STATGRAPHICS Plus for Windows. VŠE Praha, str. 91. ISBN 80-7079-227-2.
 • Blatná, D.: Neparametrické metody II: Neparametrické odhady. VŠE Praha, str. 119. ISBN 80-7079-694-4.
 • Čermák, V. – Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření, část 1. VŠE Praha, str. 146. ISBN 80-7079-191-8.
 • Čermák, V. – Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření, část 3. VŠE Praha, str. 100. ISBN 80-245-0003-5.
 • Hebák, P.: Texty k Bayesovské statistice. VŠE Praha, str. 95. ISBN 80-7079-862-9.
 • Hůlová, M. – Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality. Pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod. VŠE Praha, 79 str. ISBN 80-7079-826-2.
 • Trešl, J.: Statistické metody a kapitálové trhy. VŠE Praha. ISBN 99-00-03361-X.

1998

 • Čermák, V. – Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření: 2. díl. VŠE Praha, str. 79. ISBN 80-7079-609-X.
 • Hebák, P.: Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. VŠE Praha, str. 120. ISBN 80-7079-429-1.
 • Hebák, P.: Regrese – I. část. VŠE Praha, 138 str. ISBN 80-7079-909-9.
 • Hrach, K. – Kahounová, J. – Kaňoková, J.: Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl III: Vybrané metody statistické analýzy. Ústí nad Labem, UJEP, 120 str. ISBN 80-7044-203-4.
 • Jarošová, E.: Navrhování experimentů. VŠE Praha, str. 130. ISBN 80-707-321-x.
 • Pecáková, I. – Novák, I. – Herzmann, J.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. 2. vyd. VŠE Praha, 146 str. ISBN 80-7079-357-0.
 • Trešl, J.: Success in Statistics. VŠE Praha, 121 str. ISBN 80-7079-550-6.

1997

 • Arlt, J. – Arltová, M.: Příklady z analýzy ekonomických časových řad. VŠE Praha, str. 147. ISBN 80-7079-056-3.
 • Jarošová, E.: Navrhování experimentů. VŠE Praha, 201 str. ISBN 80-7079-321-X.
 • Jílek, J. – Svoboda, K.: Úvod do statistické analýzy konjunktury. VŠE Praha, str. 137. ISBN 80-7079-081-4.
 • Kahounová, J.: Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl II. Ústí nad Labem, UJEP, 116 str. ISBN 80-7044-151-8.
 • Kozák, J. – Svoboda, K.: O paketu “SCAWIN”. VŠE Praha, 189 str. ISBN 80-7079-249-3.
 • Marek, L.: Statistické výpočetní prostředí. VŠE Praha, str. 129. ISBN 80-7079-033-4.
 • Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. VŠE Praha, str. 78. ISBN 80-7079-728-2.

1996

 • Arltová, M. – Bílková, D. – Jarošová, E. – Pourová, Z.: Sbírka příkladů ze statistiky (Statistika A). VŠE Praha, str. 272. ISBN 80-7079-727-4.
 • Arltová, M. – Řezanková, H.: Statgraphics (Zadávání úloh). VŠE Praha, str. 57. ISBN 80-7079-306-6.
 • Blatná, D.: Neparametrické metody: Testy založené na pořádkových a pořadových statistikách. VŠE Praha, str. 217. ISBN 80-7079-607-3.
 • Herzmann, J. – Novák, I. – Pecáková, I.: Výzkumy veřejného mínění. VŠE Praha, str. 115. ISBN 80-7079-570-0.
 • Hronová, S. – Hindls, R.: Rukověť národního účetnictví (výklad s případovými studiemi). VŠE Praha, 200 str. ISBN 80-7079-883-1.
 • Hůlová, M. – Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality. VŠE Praha, str. 113. ISBN 80-7079-403-8.

1995

 • Hebák, P.: Testování statistických hypotéz. VŠE Praha, 300 str. ISBN 80-7079-294-9.
 • Herzmann, J. – Novák, I. – Pecáková, I.: Výzkumy veřejného mínění. VŠE Praha, 116 str.
 • Hindls, R. – Kaňoková, J. – Novák, I. – Čermák, V.: Statistické metody. VŠE Praha, 146 str.
 • Marek, L.: Statistika v SPSS – Časové řady. VŠE Praha, str. 147. ISBN 80-7079-642-1.
 • Pecáková, I.: Statistické aspekty terénních průzkumů I. VŠE Praha. ISBN 80-7079-737-1.

1994

 • Blatná, D.: Statistické aspekty terénních průzkumů II. VŠE Praha, ISBN 80-7079-377-5.
 • Blatná, D.: Neparametrické metody. VŠE Praha, 217 str. ISBN 80-7079-607-3.
 • Blatná, D.: Neparametrické metody II. Neparametrické odhady. VŠE Praha, 119 str. ISBN 80-7079-694-4.
 • Blatná, D. – Hindls, R. – Souček, E.: Analýza hospodářské konjunktury. VŠE Praha, str. 194. ISBN 80-7079-053-9.
 • Hebák, P. – Svoboda, L.: Statistika v SPSS. VŠE Praha, ISBN 80-7079-233-7.
 • Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady. VŠE Praha, str. 160. ISBN 80-7079-328-7.
 • Kahounová, J.: Měření podobnosti struktur. VŠE Praha, 67 str. ISBN 80-7079-256-6.
 • Kozák, J. – Hindls, R. – Arlt, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. VŠE Praha, str. 208. ISBN 80-7079-760-6.

1993

 • Cyhelský, L. – Hindls, R. – Likeš, J.: Úvod do statistiky a pravděpodobnosti. VŠE Praha, str. 170. ISBN 80-7079-028-8.
 • Čermák, V.: Jednorozměrná statistická rozdělení – vzorce, grafy, tabulky. VŠE Praha, str. 135. ISBN 99-00-02157-X.
 • Hebák, P.: Rozhodování podnikatelů při riziku a nejistotě. VŠE Praha, ISBN 80-7079-111-X.
 • Jílek, J.: Statistické základy konjunkturní analýzy. VŠE Praha, str. 151. ISBN 80-7079-903-X.
 • Řezanková, H. – Žváček, J.: dBASE IV – Control Center v. 1.5. VŠE Praha, 115 str.

1992

 • Novák, I. – Seger, J. – Zychová, L.: Statistika B. VŠE Praha, 160 str.

1991

 • Hanousek, J. – Žváček, J. – Řezanková, H.: Business MYSTAT. VŠE Praha.
 • Řezanková, H. – Žváček, J.: SPSS/PC. VŠE Praha, str. 143. ISBN 99-00-00168-X.
 • Řezanková, H. – Žváček, J.: dBASE IV – ControlCenter. VŠE Praha.