Obhajoby diplomových prací – srpen 2014

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 26. 8. 2014.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 23. 6. 14 v úředních hodinách sekretariátu.

  •  Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 9. 6. 2014. Na mimosemestrální kurz se studenti v ISIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.
  • Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v ISIS.
  •  Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry  na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.