Výzkumné domény

Vícerozměrné metody

Výzkum v oblasti vícerozměrných metod.

Členové

Zdeněk Šulc
Jana Cibulková
Hana Řezanková
Jaroslav Horníček
Tomáš Löster
Jakub Danko
Diana Bílková

 

Moderní metody v analýze přežívání

Výzkum v oblasti analýzy přežívání.

Členové

Ivana Malá
Filip Habarta
Lubomír Štěpánek

 

Analýza ekonomických dat pomocí pokročilých nástrojů časových řad

Výzkum v oblasti analýzy ekonomických dat.

Členové

Luboš Marek
Richard Hindls
Stanislava Hronová
Josef Arlt

 

Vícerovnicové dynamické systémy

Výzkum v oblasti dynamických systémů.

Členové

Lukáš Malec