Bakalářské a diplomové práce

Studenti si mohou zvolit téma bakalářské a diplomové práce z témat vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací:

Zpracovávané a obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce

Dokumenty potřebné pro zpracování:

Bakalářské práce

Diplomové práce