Navazující magisterské studium

Katedra statistiky a pravděpodobnosti zabezpečuje navazující magisterské studijní obory a vedlejší specializace, které jsou akreditovány v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomii

Navazující magisterské studijní obory

Navazující magisterský studijní obor v angličtině

Vedlejší specializace