Vědecká činnost katedry

Vědecká činnost katedry se soustřeďuje na dílčí otázky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti statistiky.
Pracovníkům katedry statistiky a pravděpodobnosti jsou od roku 2000 pravidelně udělovány granty od Grantové agentury ČR (GAČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a Interní grantové agentury VŠE (IGA). Katedra statistiky a pravděpodobnosti spolu s katedrou ekonomické statistiky VŠE, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a Akademiou Ekonomicznou Oskara Langego ve Wroclawi je pořadatelem mezinárodní konference Aplikace matematiky a statistiky v ekonomii, která se koná každoročně střídavě v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Kromě toho se katedra podílí na přípravě řady seminářů a konferencí pořádaných společně s Českou statistickou společností a dalšími institucemi (Mezinárodní statisticko ekonomické dny MSEDROBUSTSTAKAN aj.).